TryMe gaat internationaal!

TryMe gaat internationaal!

In de drie jaar dat Project TryMe loopt, zijn al verschillende belangrijke resultaten geboekt. Om verder uit te bouwen is het tijd voor de volgende stap: internationalisatie. Om dat te kunnen realiseren zal het project vanaf begin volgend jaar samen gaan met een ander belangrijk initiatief van ALS Centrum Nederland: TRICALS.

Project TryMe werd in 2016 door Stichting ALS Nederland en ALS Centrum Nederland gelanceerd. Het belangrijkste doel van Project TryMe is meer en betere medicijntrials te realiseren, om de zoektocht naar behandelingen voor ALS te versnellen. Om dit te bewerkstelligen, wordt er continu gewerkt aan innovatie van medicijnonderzoek.

Door Project TryMe samen te voegen met het bestaande Europese trial-samenwerkingsverband TRICALS, kunnen de innovaties uit Project TryMe straks sneller toegepast worden in nieuwe medicijnstudies. Deze integratie combineert het beste van beide initiatieven: meer trials, met een hogere kwaliteit, die bovendien minder lang in beslag nemen. Bovendien heeft TRICALS een bestaand Europees netwerk waardoor de impact van Project TryMe kan worden vergroot.

“Het is de bedoeling dat de innovaties die we binnen Project TryMe ontwikkelen, zo snel mogelijk toegepast worden binnen medicijnstudies. Ik vind het belangrijk dat alle mensen met ALS mee kunnen doen aan medicijnstudies. Alleen zo kunnen we stappen zetten richting een wereld zonder ALS. De integratie van Project TryMe binnen TRICALS is een belangrijke stap in dit proces”, aldus initiatiefnemer prof. dr. Leonard van den Berg, coördinator van ALS Centrum Nederland.

 

“Ik vind het belangrijk dat alle mensen met ALS mee kunnen doen aan medicijnstudies. Alleen zo kunnen we stappen zetten richting een wereld zonder ALS.”

 

Op de achtergrond wordt al langer gewerkt aan het integreren van de innovaties van Project TryMe in het medicijnonderzoek van TRICALS. De komende periode zal worden gewerkt aan de verdere integratie van beide projecten. Vanaf begin volgend jaar zal de vernieuwde website van TRICALS worden gelanceerd.