Behandeling-op-maat, oftewel personalised medicine voor ALS, dat is het doel. Verschillende patiënten hebben mogelijk verschillende behandelingen nodig. Met stamcellijnen zoekt Project TryMe mogelijke nieuwe behandelingen voor patiënten op basis van een ALS-gen.

Dit is het derde grote onderzoek (trial) dat binnen Project TryMe zal starten. Opnieuw maken mensen met ALS het verschil. Zij doneren huidcellen (klein huidbiopt). Hieruit ontwikkelen onderzoekers stamcellen. Dat proces duurt drie maanden. Deze stamcellen laten zij vervolgens in het lab uitgroeien tot motorische zenuwcellen. Op deze zenuwcellen testen zij mogelijke behandelingen. Werkt een behandeling op deze zenuwcel? Dan gaan wij die behandeling in een trial met patiënten testen.

Doel

Behandelingen-op-maat (personalized medicine) vinden: voor elke patiënt kunnen we op basis van hun genetische risicofactoren voor ALS de beste behandeling uittesten.

Methode

  • Uit een huidcel van een patiënt kweken we een stamcel
  • De stamcel ontwikkelt zich tot zenuwcel
  • Op deze zenuwcel testen we medicijnen om nieuwe behandelingen-op-maat te vinden

Start studie

Dit onderzoek start zodra er voldoende donaties zijn. Help ons om deze trial op te starten.

Andere trials

Alle trials