Nieuwe methoden voor medicijnonderzoek

Nieuwe methoden voor medicijnonderzoek

Ruben van Eijk werkt als arts-onderzoeker aan statistische methoden om medicijnonderzoek voor ALS te versnellen. Hij werkt bij het ALS Centrum UMC Utrecht aan vernieuwend medicijnonderzoek voor project TryMe.
De uitdaging is om sneller medicijnonderzoek te doen.

Slimme methoden voor medicijnonderzoek

Ruben zoekt vernieuwende methoden voor medicijnonderzoek. Hoe korter een medicijnonderzoek duurt, hoe eerder we weten of een middel werkt of niet. En als minder deelnemende patiënten nodig zijn, dan wordt medicijnonderzoek goedkoper. En dat is goed. Want als medicijnonderzoek goedkoper wordt, dan kunnen we samen met farmaceutische bedrijven veel meer medicijnonderzoeken gaan starten.

Ruben: “Het efficiënter maken van trials voor ALS is erg belangrijk. Het is zonde om een trial te lang te laten doorgaan, als er al eerder duidelijkheid gegeven kan worden over de werkzaamheid van de experimentele behandeling. De achterliggende wiskunde is echter complex, waardoor het moeilijk kan zijn om dit soort modellen toe te passen. We zijn daarom bezig met het ontwikkelen van een website die farmaceuten en academici helpen bij het gebruik van deze modellen in toekomstige medicijnstudies.”

Beter en sneller

Uit computersimulaties blijkt dat trials sneller kunnen worden gestopt, waardoor patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Met nieuwe statistische methoden, group sequential design, kan Ruben continu de resultaten van medicijnonderzoek bijhouden en bepalen of er meer deelnemers nodig zijn.

Snellere trial in project TryMe

Het ALS Centrum op het UMC Utrecht zet de nieuwe analysemethoden in bij medicijnonderzoek in Project TryMe. Daardoor kunnen we meer medicijnonderzoek om sneller behandelingen voor ALS te vinden!

Posterprijs

Op het internationale ALS symposium heeft Ruben de posterprijs voor klinisch onderzoek gewonnen met zijn poster over beter en sneller medicijnonderzoek in Project TryMe. Op deze poster met de titel ‘Increasing ALS clinical trial efficiency’ laat Ruben zien hoe gebruik van nieuwe statistische methoden medicijnonderzoek kan versnellen.

Open dag ALS Centrum

Op de open dag van het ALS Centrum gaven Ruben van Eijk en fysiotherapeut-onderzoeker Japie Bakers toelichting over hun werk voor project TryMe. De volgende open dag van het ALS Centrum op het UMC Utrecht is op woensdagavond 23 mei 2018. U bent van harte welkom!