Opbrengst ALS Lenteloop 2017 naar Project TryMe

Opbrengst ALS Lenteloop 2017 naar Project TryMe

Zondag 14 mei vond voor de tweede keer de ALS lenteloop plaats. Ruim 1.000 deelnemers zorgden voor maar liefst € 145.000 voor met name wetenschappelijk onderzoek naar ALS via Stichting ALS Nederland. Het grootste deel hiervan gaat naar project TryMe, het project dat de genetische bevindingen bij ALS wil vertalen in nieuwe behandelingen. Een ander deel zal besteed worden aan optimale zorg.

Neuroloog Leonard van den Berg en revalidatiearts Anne Visser-Meily namen de cheque in ontvangst. Leonard van den Berg: “Dit is een mooie aanmoediging om in volle vaart door te zetten binnen Project TryMe. Met Project TryMe willen we het voor 25% van de ALS-patiënten mogelijk maken om deel te nemen aan een trial.”

Prof. Leonard van den Berg en prof. Anne Visser-Meily nemen samen met Gorrit-Jan Blonk van Stichting ALS Nederland de cheque in ontvangst van Vincent Cornelissen.