Bloedbepaling


Bij veel trials wordt bloed afgenomen. We monitoren met bloedafnames de algemene gezondheid (lever en nierfuncties, ontstekingsreacties) om te bepalen of een experimenteel middel ‘veilig’ is. Ook kijken we naar de hoeveelheid middel in het bloed en hoe lang het middel in het bloed aanwezig blijft om te bepalen of de bloedspiegel voldoende is voor voldoende werkzaamheid.

In het bloed kunnen we ook kijken naar sporen van ALS (biomarkers). Zijn er bijvoorbeeld afbraakresten van de zenuwcellen in het bloed te vinden? Er zijn dus veel verschillende manieren waarop een bloedbepaling ons helpt om meer te weten te komen over ALS.

lege buisjes1 Bloedbank UMC Utrecht